ДЗЗД Си Ейч Си България

Съгласно следните алинеи от чл.38 от Закон за счетоводството:

ал.1, т.3 – останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет, в срок до 30 юни на следващата година. (за 2020 до 30.09.2020);
 
ал. 7 – Когато отчетите и докладите на предприятията по ал. 1, т. 3 се публикуват в интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен безплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им.
 
ал. 8 – Предприятията по ал. 1, т. 3 при поискване предоставят информация за мястото, където са публикувани техните отчети и доклади,
годишният финантов отчет на „Си Ейч Си България“ ДЗЗД за 2019 г., е достъпен без ограничения на следния линк:

Годишен финансов отчет за 2019 г.

Годишен финансов отчет за 2020 г.

Годишен финансов отчет за 2022 г.